[3D SCENE DOWLOAD] Tác giả Việt Hoàng

21/01/2021
lâu lắm mới đăng bài góp vui với mọi người một scene phong cách Industrial

Tác giả: Việt Hoàng

Software: 3DSMAX – Vray – Corona

Link tải:  https://drive.google.com/file/d/1Q0LWldihciCdKtikGHx-cTbnSt3-d2s5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17IpDn9gQfb2JEwIvPeipeTytdktd2GBF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NSqdSkwac5OXZYXcYXN_wu7zdCX6FTR7/view?usp=sharing

Nguồn: Cộng đồng VietCG

Tin Liên Quan

✨[DESIGN CONNECTION]✨

The stories of Poltrona Frau Design Connection là gì ? Một chương trình đặc biệt, không giống như … Đọc Thêm

Vé xem phim

Theo lý giải của TNG, doanh thu quý 4/2020 đạt 955 tỷ đồng giảm 89 tỷ đồng tương đương giảm 9% so … Đọc Thêm

Vé xem phim

Theo lý giải của TNG, doanh thu quý 4/2020 đạt 955 tỷ đồng giảm 89 tỷ đồng tương đương giảm 9% so … Đọc Thêm

Vé xem phim

Theo lý giải của TNG, doanh thu quý 4/2020 đạt 955 tỷ đồng giảm 89 tỷ đồng tương đương giảm 9% so … Đọc Thêm

Vé xem phim

Theo lý giải của TNG, doanh thu quý 4/2020 đạt 955 tỷ đồng giảm 89 tỷ đồng tương đương giảm 9% so … Đọc Thêm

Vé xem phim

Theo lý giải của TNG, doanh thu quý 4/2020 đạt 955 tỷ đồng giảm 89 tỷ đồng tương đương giảm 9% so … Đọc Thêm