[ Bài tập AutoCad buổi 2 – luyện tay với lệnh cơ bản Line, Pline, Spline trong Autocad]

…. [ Bài tập AutoCad buổi 2 – luyện tay với lệnh cơ bản Line, Pline, Spline trong Autocad]…..
– Lớp : Autocad 19
– Cơ sở : Hà Đông
– Giảng viên: Thuận Quang, Cao Thuan
– Thông tin khóa học:
http://vietcg.com/auto-cad-co-ban/

14543944_1234514536599243_6429074282580533795_o

14633378_1234514519932578_103489945530378168_o