Khóa Học

 • no_thumb
  3DSMAX Rendering Vray-Corona nâng cao và Hậu kỳ

  Thời lượng: 20 buổi

  4450K Học phí có thể giảm 20%
 • 3DSMAX MODELING ADVANCED & KEYSHOT RENDERING
  3DSMAX MODELING ADVANCED & KEYSHOT RENDERING

  Thời lượng: 18 buổi

  4450K Học phí có thể giảm 20%
 • 3DSMAX Modeling-Vray&Corona Render BASIC
  3DSMAX Modeling-Vray&Corona Render BASIC

  Thời lượng: 18 buổi

  2450K Học phí có thể giảm 20%
 • Unreal Engine Cơ Bản
  Unreal Engine Cơ Bản

  Thời lượng: 12 buổi

  3000K Học phí có thể giảm 20%
 • Unreal Engine Tổng hợp & Texturing (ONLINE)
  Unreal Engine Tổng hợp & Texturing (ONLINE)

  Thời lượng: 20 buổi

  5800K Học phí có thể giảm 20%
 • CORONA RENDERING
  CORONA RENDERING

  Thời lượng: 15 buổi

  3600K Học phí có thể giảm 20%
 • Revit Architecture Tổng hợp Cơ bản+Nâng cao
  Revit Architecture Tổng hợp Cơ bản+Nâng cao

  Thời lượng: 14 buổi

  3950K Học phí có thể giảm 20%
 • Revit Architecture cơ bản
  Revit Architecture cơ bản

  Thời lượng: 15 buổi

  1659K Học phí có thể giảm 20%
 • 3DSMAX TỔNG HỢP
  3DSMAX TỔNG HỢP

  Thời lượng: 18 buổi

  1950K Học phí có thể giảm 20%
 • 3DSMAX VRay chuyên sâu & Hậu kỳ
  3DSMAX VRay chuyên sâu & Hậu kỳ

  Thời lượng: 15 buổi

  3600K Học phí có thể giảm 20%
 • 3DSMAX dựng hình chuyên sâu
  3DSMAX dựng hình chuyên sâu

  Thời lượng: 15 buổi

  3250K Học phí có thể giảm 20%
 • Auto CAD cơ bản
  Auto CAD cơ bản

  Thời lượng: 8 buổi

  990K Học phí có thể giảm 20%
 • PHOTOSHOP ARCHITECTURE BASIC
  PHOTOSHOP ARCHITECTURE BASIC

  Thời lượng: 7 buổi

  990K Học phí có thể giảm 20%
 • Photoshop Magic Bullet xử lý hậu kỳ
  Photoshop Magic Bullet xử lý hậu kỳ

  Thời lượng: 12 buổi

  1.900.00K Học phí có thể giảm 20%
 • AUTOCAD triển khai kỹ thuật thực tế
  AUTOCAD triển khai kỹ thuật thực tế

  Thời lượng: 15 buổi

  1.600.000K Học phí có thể giảm 20%