Khóa Học

 • Unreal Engine Nâng Cao
  Unreal Engine Nâng Cao

  Thời lượng: 12 buổi

  3600K Học phí có thể giảm 20%
 • Unreal Engine Cơ Bản
  Unreal Engine Cơ Bản

  Thời lượng: 12 buổi

  2600K Học phí có thể giảm 20%
 • Unreal Engine Tổng hợp (online)
  Unreal Engine Tổng hợp (online)

  Thời lượng: 18 buổi

  4900K Học phí có thể giảm 20%
 • CORONA RENDERING
  CORONA RENDERING

  Thời lượng: 15 buổi

  3600K Học phí có thể giảm 20%
 • Revit Architecture Nâng cao
  Revit Architecture Nâng cao

  Thời lượng: 18 buổi

  2550K Học phí có thể giảm 20%
 • Revit Architecture cơ bản
  Revit Architecture cơ bản

  Thời lượng: 15 buổi

  1659K Học phí có thể giảm 20%
 • 3DSMAX TỔNG HỢP
  3DSMAX TỔNG HỢP

  Thời lượng: 18 buổi

  1950K Học phí có thể giảm 20%
 • 3DSMAX VRay chuyên sâu & Hậu kỳ
  3DSMAX VRay chuyên sâu & Hậu kỳ

  Thời lượng: 15 buổi

  3600K Học phí có thể giảm 20%
 • 3DSMAX dựng hình chuyên sâu
  3DSMAX dựng hình chuyên sâu

  Thời lượng: 15 buổi

  3250K Học phí có thể giảm 20%
 • Auto CAD cơ bản
  Auto CAD cơ bản

  Thời lượng: 8 buổi

  990K Học phí có thể giảm 20%
 • PHOTOSHOP ARCHITECTURE BASIC
  PHOTOSHOP ARCHITECTURE BASIC

  Thời lượng: 7 buổi

  990K Học phí có thể giảm 20%
 • Photoshop Magic Bullet xử lý hậu kỳ
  Photoshop Magic Bullet xử lý hậu kỳ

  Thời lượng: 12 buổi

  1.900.00K Học phí có thể giảm 20%
 • AUTOCAD triển khai kỹ thuật thực tế
  AUTOCAD triển khai kỹ thuật thực tế

  Thời lượng: 15 buổi

  1.600.000K Học phí có thể giảm 20%