Design by Hữu Trọng

Design by Hữu Trọng
Year: 2016
Soft: 3dsmax, Vray, PhotoshopCS
VietCG Hà Đông
Link down load :https://www.fshare.vn/file/QVWL27HL97XW
14054470_1197856570265040_3575544411394924663_o 14102830_1197856576931706_2006166181483889687_o 14125130_1197856573598373_8103908233425180653_o 14138649_1197856633598367_151397947355906214_o