Hội thảo xu hướng mới trong diễn họa 3D

22/12/2016

Đơn vị tổ chức: VietCG Team
Đơn vị tài trợ: Leadtek Đài Loan
Đơn vị hợp tác: Đại học Xây Dựng Hà Nội
Thời gian : 22/12/2016
Địa điểm: Hội trường G3 ĐHXD Hà Nội

Tin Liên Quan

TƯỢNG HANDSIGN

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

TƯỢNG KAWS

Phần quà được lựa chọn random <mẫu và màu sắc> … Đọc Thêm

LOA CHẶN SÁCH

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

BỘ 3 DỨA DECOR

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

SÁCH GIẢ DECOR

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

TƯỢNG ĐẦU NGỰA

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm