HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VIETCG – HALLOWEN ARCHI BY NIGHT

……… [ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA VIETCG!]……..

– Tài trợ và tham gia hoạt động lễ hội HALLOWEEN trường đại học kiến trúc.
– Là nhà tài trợ chính của chương trình và hỗ trợ sự kiện về mặt tổ chức – truyền thông.
– Thực hiện tại cơ sở Hà Đông. 

–> Kết thúc sự kiện ” Halloween – Archi by Night” !
– Đại diện trung tâm Vietcg cơ sở hà Đông – Giảng viên Cao Thuan và các trợ giảng lên trao tặng học bổng cho các bạn dành được giải thưởng trong cuộc thi hóa trang của sự kiện!
– Cảm ơn Liên chi khoa và trường đại học kiến trúc đã tạo điều kiện cho trung tâm có cơ hội tham gia và tài trợ cho chương trình!

14853158_1253374411379922_6406955369077132381_o

 

15000579_1494970170532623_8828977835390463984_o14939440_1256491444401552_7078902267613347403_o