Images of the week tuần 04 tháng 11/2014

Tổng kết tuần 04 tháng 11 VietCG Group: https://www.facebook.com/groups/vietcg Tuần này group có 5 tác phẩm tốt nhất của 4 tác giả. ugg bottes Đặc biệt 1 tác giả có 2 tác phẩm xuất sắc. avis bottes ugg 01 – Quốc Hữu Trần g550 g551   02 – Nhật Hoàng Nguyễn g552 03 – Hai Giang HarchiMax g553 g554 g555g556   04 – Đạt Trần g557 05 – Đạt Trần g558   Đặc biệt tuần này tác giả Đạt Trần có 2 tác phẩm lọt vào top bình chọn. Xin cám ơn và chúc mừng các tác giả đã đóng góp cho group các tác phẩm đẹp. chaussure adidas Mong các bạn tiếp tục phát huy khả năng ở các tuần sau. Vì là tuần cuối nên sẽ có 04 tác phẩm được lọt vào vòng bình chọn “Tác phẩm xuất sắc của quý”, 01 tác phẩm bị loại. Buy Blade and Soul Gold Kết của căn cứ theo đánh giá của team,lượng comment và like của các tác phẩm.