Images of the week tuần 04 tháng 11/2014

Tổng kết tuần 04 tháng 11 VietCG Group: https://www.facebook.com/groups/vietcg

Tuần này group có 5 tác phẩm tốt nhất của 4 tác giả. Đặc biệt 1 tác giả có 2 tác phẩm xuất sắc.

01 – Quốc Hữu Trần

g550 g551

 

02 – Nhật Hoàng Nguyễn

g552

03 – Hai Giang HarchiMax

g553 g554 g555g556

 

04 – Đạt Trần

g557

05 – Đạt Trần

g558

 

Đặc biệt tuần này tác giả Đạt Trần có 2 tác phẩm lọt vào top bình chọn.
Xin cám ơn và chúc mừng các tác giả đã đóng góp cho group các tác phẩm đẹp. Mong các bạn tiếp tục phát huy khả năng ở các tuần sau.

Vì là tuần cuối nên sẽ có 04 tác phẩm được lọt vào vòng bình chọn “Tác phẩm xuất sắc của quý”, 01 tác phẩm bị loại. Kết của căn cứ theo đánh giá của team,lượng comment và like của các tác phẩm.