AUTOCAD triển khai kỹ thuật thực tế

Nội dung khoá học :

Khoá học bao gồm 15 buổi ( Phân tích + Thực hành ) :

Buổi 1 : Thiết lập cài đặt – Phương pháp làm Phương án sơ bộ

– Thiết lập cài đặt, quản lý sử dụng Options, Properties, Osnap, Autolist

– Quy cách thể hiện bản vẽ kỹ thuật thi công với Iso Layer, Dim, Text

– Phương pháp tìm ý phương án sơ bộ nhanh và hiệu quả với Multiline-ML

Buổi 2 : Quy cách-Phương pháp thể hiện bản vẽ Mặt bằng kiến trúc

– Phân tích các vấn đề và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế MBKT

– Thiết lập cài đặt DimensionStyleManager, chỉnh sửa, sắp xếp với lệnh CD, SD

– Phương pháp thể hiện và ghi chú trong bản vẽ kỹ thuật thi công MBKT

Buổi 3 : Quy cách-Phương pháp thể hiện bản vẽ Mặt đứng kiến trúc

– Phân tích các vấn đề và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế MĐKT

– Thiết lập cài đặt, quản lý sử dụng TextStyle, LeaderSettings-LE

– Phương pháp thể hiện và ghi chú trong bản vẽ kỹ thuật thi công MĐKT

Buổi 4 : Quy cách-Phương pháp thể hiện bản vẽ Mặt cắt kiến trúc

– Phân tích các vấn đề và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế MCKT

– Sử dụng tuỳ chọn Hor, Ver với ContructionLine-XL khi vẽ MCKT

– Phương pháp thể hiện và ghi chú trong bản vẽ kỹ thuật thi công MCKT

Buổi 5 : Quy cách-Phương pháp thể hiện bản vẽ Chi tiết kiến trúc

– Phân tích các vấn đề và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế CTKT

– Chỉnh sửa Dimension với các hình vẽ đã Scale trong cùng bản vẽ

– Phương pháp thể hiện và ghi chú trong bản vẽ kỹ thuật thi công CTKT

Buổi 6 : Quy cách-Phương pháp thể hiện bản vẽ Kết cấu

– Phân tích các vấn đề và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế KCCT

– Chỉnh sửa cấu kiện kết cấu với Stretch-S trong bản vẽ KC

– Phương pháp thể hiện và ghi chú trong bản vẽ kỹ thuật thi công KCCT

Buổi 7 : Quy cách-Phương pháp thể hiện bản vẽ Cấp điện

– Phân tích các vấn đề và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế CĐCT

– Sử dụng lệnh Divide-DIV trong bản vẽ thiết bị chiếu sáng

– Phương pháp thể hiện và ghi chú trong bản vẽ kỹ thuật thi công CĐCT

Buổi 8 : Quy cách-Phương pháp thể hiện bản vẽ Trần

– Phân tích các vấn đề và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế Trần

– Chỉnh sửa Block với bảng hội thoại Refedit

– Phương pháp thể hiện và ghi chú trong bản vẽ kỹ thuật thi công Trần

Buổi 9 : Quy cách-Phương pháp thể hiện bản vẽ Cấp thoát nước

– Phân tích các vấn đề và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế CTN

– Sử dụng, chỉnh sửa LinetyleScale theo quy chuẩn bản vẽ

– Phương pháp thể hiện và ghi chú trong bản vẽ kỹ thuật thi công CTN

Buổi 10 : Quy cách-Phương pháp thể hiện bản vẽ Lát sàn-Cửa

– Phân tích các vấn đề và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế LS-C

– Sử dụng lệnh Boundary-BO, TG tính tổng chiều dài trong bản vẽ LS

– Phương pháp thể hiện và ghi chú trong bản vẽ kỹ thuật thi công LS-C

Buổi 11 : Quy cách-Phương pháp thể hiện bản vẽ Cải tạo nội thất

– Phân tích các vấn đề và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế CTNT

– Tạo bản vẽ phá dỡ, xây mới nhanh và chính xác từ bản vẽ hiện trạng, cải tạo

– Phương pháp thể hiện và ghi chú trong bản vẽ kỹ thuật thi công CTNT

Buổi 12 : Quy cách-Phương pháp thể hiện bản vẽ Nội thất

– Phân tích các vấn đề và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế NT

– Thể hiện bản vẽ nhanh, thống nhất, chính xác các diện tường Nội thất

– Phương pháp thể hiện và ghi chú trong bản vẽ kỹ thuật thi công NT

Buổi 13 : Quy cách-Phương pháp thể hiện bản vẽ Đồ nội thất

– Phân tích các vấn đề và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế ĐNT

– Chỉnh sửa nhanh và thống nhất Object với Filters-FI, Text với Find-FD

– Phương pháp thể hiện và ghi chú trong bản vẽ kỹ thuật thi công ĐNT

Buổi 14 : Quy cách-Phương pháp thể hiện bản vẽ Hạ tầng kỹ thuật

– Phân tích các vấn đề và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế HTKT

– Vẽ ranh giới khu đất thiết kế chính xác với Bảng toạ độ mốc đất

– Phương pháp thể hiện và ghi chú trong bản vẽ kỹ thuật thi công HTKT

Buổi 15 : Quy cách-Phương pháp thể hiện bản vẽ Sân vườn

– Phân tích các vấn đề và yêu cầu kỹ thuật trong bản vẽ thiết kế SV

– Phương pháp thể hiện và ghi chú trong bản vẽ kỹ thuật thi công SV

– In ấn bản vẽ Plot-CtrP với Color, Lineweight theo Model và Layout

Khóa học khác

Học phí

– Học phí: 1.600.000đ

– Đăng ký nộp đủ học phí 5 ngày trước khi khai giảng: 1.500.000đ .

– Nhóm đi 2 người ưu đãi 100k cho mỗi người

– Nhóm đi 3 người trở lên ưu đãi 200k cho mỗi người

– Cựu học viên VietCG các khóa khác: Luôn được giảm 150.000 đ

ĐỂ ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TRỰC TIẾP:

VietCG Studio Hà Nội

VietCG Studio Hà Đông

VietCG Studio Q10 TP HCM

HOẶC ĐĂNG KÝ ONLINE THEO FORM SAU:

Lưu ý:Học viên khi đăng ký trực tuyến sẽ được VietCG Studio lưu lại thông tin
Danh sách học CHÍNH THỨC sẽ được lập khi Học Viên đăng ký trực tiếp tại các Cơ Sở của VietCG Studio
captcha