Lịch khai giảng dự kiến VietCG Studio – Hà Nội

 

 

Khóa họcKhai giảngGiờ họcNgày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của VietCG Studio – Hà Nội, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 12/2017
Tháng 11/2017
30/11/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
01/11/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
icon_autocad30/11/2017
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
30/11/2017
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
25/11/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
27/11/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
Tháng 10/2017
25/10/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
19/10/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
24/10/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
19/10/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
16/10/2017
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
14/10/2017
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
13/10/2017
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
16/10/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
Tháng 9/2017
29/09/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
icon_autocad23/09/2017
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
26/09/2017
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
11/09/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
08/09/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
05/09/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
Tháng 8/2017
18/08/2017
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
14/08/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
26/08/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
10/08/2017
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
28/08/2017
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
09/08/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
03/08/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
04/08/2017
Đăng ký
17h00-19h00T2,T4,T6
Tháng 7/2017
29/07/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
icon_autocad25/07/2017
Đăng ký
15h-17hT3,T5,T7
21/07/2017
Đăng ký
15h00-17h00T2,T4,T6
20/07/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
14/07/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
11/07/2017
Đăng ký
17h30-21h30T3,T5,T7
icon_autocad10/07/2017
Đăng ký
15h-17hT2,T4,T6
07/07/2017
Đăng ký
17h30-21h30T2,T4,T6
Tháng 6/2017
icon_autocad29/06/2017
Đăng ký
15h-17hT3,T5,T7
28/06/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
26/06/2017
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
10/06/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
Vray3dsmax13/06/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
06/06/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7

Lịch khai giảng VietCG Studio