Lịch khai giảng dự kiến VietCG Studio – Hà Nội

 

 

 

Khóa họcKhai giảngGiờ họcNgày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của VietCG Studio – Hà Nội, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 11/2018
 27/11/2018
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
17/11/2018
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
12/11/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
Tháng 10/2018
 29/10/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
23/10/2018
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
13/10/2018
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
 13/10/2018
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
08/10/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
Tháng 09/2018
29/09/2018
Đăng ký
14h00-16h00T3,T7
 21/09/2018
Đăng ký
14h00-16h00T2,T4,T6
 14/09/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6

Lịch khai giảng VietCG Studio