Lịch khai giảng dự kiến VietCG Studio – Hà Nội

 

 

Khóa học Khai giảng Giờ học Ngày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của VietCG Studio – Hà Nội, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 06/2018
  26/06/2018
Đăng ký
17h30-19h30 T3,T5,T7
  14/06/2018
Đăng ký
19h30-21h30 T3,T5,T7
  15/06/2018
Đăng ký
19h30-21h30 T2,T4,T6
  04/06/2018
Đăng ký
19h30-21h30 T2,T4,T6
05/06/2018
Đăng ký
19h30-21h30 T3,T5,T7
04/06/2018
Đăng ký
19h30-21h30 T2,T4,T6
Tháng 05/2018
  30/05/2018
Đăng ký
19h30-21h30 T2,T4,T6
  28/05/2018
Đăng ký
14h00-16h00 T2,T4,T6
  28/05/2018
Đăng ký
14h00-16h00 T2,T4,T6

Lịch khai giảng VietCG Studio