Lịch khai giảng dự kiến VietCG Studio – Hà Nội

Khóa họcKhai giảngGiờ họcNgày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của VietCG Studio – Hà Nội, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 04/2018
 28/04/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
 17/04/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
02/04/2018
Đăng ký
14h00-16h00T2,T4,T6
 03/04/2018
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
Tháng 03/2018
30/03/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
http://vietcg.com/khoahoc/3dsmax-vray-chuyen-sau-hau-ky/26/03/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
icon_autocad20/03/2018
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
icon_autocad20/03/2018
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
19/03/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
20/03/2018
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
16/03/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6

Lịch khai giảng VietCG Studio