Lịch khai giảng dự kiến VietCG Studio – Hà Nội

 

 

 

 

 

 

 

Khóa họcKhai giảngGiờ họcNgày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của VietCG Studio – Hà Nội, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 9/2019
06/09/2019
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
Tháng 8/2019
27/08/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
26/08/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
14/08/2019
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
13/08/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T6
02/08/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
Tháng 7/2019
20/07/2019
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
19/07/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
15/07/2019
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
06/07/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
02/07/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T7

Lịch khai giảng VietCG Studio