Lịch khai giảng dự kiến VietCG Studio – Hà Nội

 

 

Khóa họcKhai giảngGiờ họcNgày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của VietCG Studio – Hà Nội, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 07/2018
28/07/2018
Đăng ký
14h00-16h00T3,T5,T7
 25/07/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
 19/07/2018
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
 18/07/2018
Đăng ký
14h00-16h00T2,T4,T6
 13/07/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
09/07/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6

Lịch khai giảng VietCG Studio