Lịch khai giảng dự kiến VietCG Studio – Hà Nội

 

 

 

Khóa họcKhai giảngGiờ họcNgày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của VietCG Studio – Hà Nội, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 10/2018
06/10/2018
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
03/10/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
01/10/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
Tháng 09/2018
 26/09/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
 21/09/2018
Đăng ký
14h00-16h00T2,T4,T6
 14/09/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
Tháng 08/2018
 24/08/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
 22/08/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
 14/08/2018
Đăng ký
14h00-16h00T3,T5,T7
14/08/2018
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
08/08/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6

Lịch khai giảng VietCG Studio