Lịch khai giảng dự kiến VietCG Studio – Hà Nội

 

 

 

 

 

Khóa họcKhai giảngGiờ họcNgày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của VietCG Studio – Hà Nội, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 4/2019
 11/04/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
08/04/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T5
03/04/2019
Đăng ký
17h30-19h30T4,T6
Tháng 3/2019
 29/03/2019
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
 25/03/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
 21/03/2019
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
 15/03/2019
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
06/03/2019
Đăng ký
19h30-21h30T4,T6

Lịch khai giảng VietCG Studio