Lịch khai giảng dự kiến VietCG Studio – Hà Nội

 

 

 

 

Khóa họcKhai giảngGiờ họcNgày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của VietCG Studio – Hà Nội, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 3/2019
7/3/2018
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
Tháng 2/2019
28/02/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
 26/02/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
20/02/2019
Đăng ký
19h30-21h30T4,T6
Tháng 1/2019
 14/01/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
19/01/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
Tháng 12/2018
20/12/2018
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
18/12/2018
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
 17/12/2018
Đăng ký
19h30-21h00T2,T4,T6
12/12/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6

Lịch khai giảng VietCG Studio