Lịch khai giảng VietCG Studio – Hà Đông ĐHKTHN

 

Khóa họcKhai giảngGiờ họcNgày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của VietCG Studio – Hà Nội, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 04/2018
30/04/2018
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
29/04/2018
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
20/04/2017
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
19/04/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
18/04/2018
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
16/4/2018
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
15/04/2018
Đăng ký
17h-19hT2,T4,T6
14/04/2018
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
04/04/2017
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
03/04/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
02/04/2018
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
01/04/2018
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
Tháng 03/2018
30/03/2018
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
29/03/2018
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
20/03/2017
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
19/03/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
18/03/2018
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
16/03/2018
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
15/03/2018
Đăng ký
17h-19hT2,T4,T6
14/03/2018
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
04/03/2017
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
03/03/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
02/03/2018
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
01/03/2018
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6

Lịch khai giảng VietCG Studio