Lịch khai giảng VietCG Studio – Hà Đông ĐHKTHN

 

 

 

 

 

Khóa họcKhai giảngGiờ họcNgày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của VietCG Studio – Hà Nội, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 11/2018
29/12/2018
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
26/12/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
22/12/2018
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
19/12/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
12/12/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
08/12/2018
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
05/12/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
01/12/2018
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
Tháng 11/2018
29/11/2018
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
26/11/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
22/11/2018
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
19/11/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
12/11/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
08/11/2018
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
05/11/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
01/11/2018
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
Tháng 10/2018
31/10/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
27/10/2018
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
24/10/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
22/10/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
11/10/2018
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
09/10/2018
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7

Lịch khai giảng VietCG Studio