Lịch khai giảng VietCG Studio – Hà Đông ĐHKTHN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khóa họcKhai giảngGiờ họcNgày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của VietCG Studio – Hà Nội, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 07/2019
28/07/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
25/07/2019
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
20/07/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
16/07/2019
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
11/07/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
09/07/2019
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
06/07/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
02/07/2019
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7

Lịch khai giảng VietCG Studio