Lịch khai giảng VietCG Studio – Hà Đông ĐHKTHN

 

 

Khóa họcKhai giảngGiờ họcNgày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của VietCG Studio – Hà Nội, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 06/2018
30/06/2018
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
29/06/2018
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
20/06/2017
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
19/06/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
18/06/2018
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
16/06/2018
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
15/06/2018
Đăng ký
17h-19hT2,T4,T6
14/06/2018
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
04/06/2017
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
03/06/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
02/06/2018
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
01/06/2018
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
Tháng 05/2018
30/05/2018
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
29/05/2018
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
20/05/2017
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
19/05/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
18/05/2018
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
16/05/2018
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
15/05/2018
Đăng ký
17h-19hT2,T4,T6
14/05/2018
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
04/05/2017
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
03/05/2018
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
02/05/2018
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
02/05/2018
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6

Lịch khai giảng VietCG Studio