Lịch khai giảng VietCG Studio – Hà Đông ĐHKTHN

 

 

 

 

 

 

Khóa họcKhai giảngGiờ họcNgày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của VietCG Studio – Hà Nội, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 04/2019
28/04/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
25/04/2019
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
20/04/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
16/04/2019
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
11/04/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
09/04/2019
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
06/04/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
02/04/2019
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
Tháng 03/2019
28/03/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
25/03/2019
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
20/03/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
16/03/2019
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
11/03/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
09/03/2019
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
06/03/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
02/03/2019
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
Tháng 02/2019
27/02/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
26/02/2019
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
22/02/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
19/02/2019
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
Tháng 01/2019
29/01/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
26/01/2019
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
22/01/2019
Đăng ký
17h30-19h30T3,T5,T7
19/01/2019
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
12/01/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
08/01/2019
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
05/01/2019
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
01/01/2019
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7

Lịch khai giảng VietCG Studio