Lịch khai giảng VietCG Studio – Hà Đông ĐHKTHN

​​

Khóa họcKhai giảngGiờ họcNgày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của cơ sở, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 1/2018  
 1/1/2018
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
Tháng 12/2017  
 30/12/2017
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
29/12/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
 18/12/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
 16/12/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
15/12/2017
Đăng ký
17h-19hT2,T4,T6
14/12/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
2/12/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
 01/12/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
Tháng 11/2017  
 30/11/2017
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
29/11/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
 18/11/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
16/11/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
14/11/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
13/11/2017
Đăng ký
17h-19hT2,T4,T6
03/11/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
01/11/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
Tháng 10/2017  
31/10/2017
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
19/10/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
17/10/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
16/10/2017
Đăng ký
17h-19hT2,T4,T6
14/10/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
07/10/2017
Đăng ký
19h-21hT4,T7
06/10/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T6
05/10/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
04/10/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
03/10/2017
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
Tháng 9/2017  
20/09/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
19/09/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
18/09/2017
Đăng ký
17h-19hT2,T4,T6
09/09/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
05/09/2017
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
Tháng 8/2017  
29/08/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
24/08/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
21/08/2017
Đăng ký
17h-19hT2,T4,T6
14/08/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
10/08/2017
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
02/08/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
Tháng 7/2017  
31/07/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
30/07/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
 29/07/2017
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
29/07/2017
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
28/07/2017
Đăng ký
17h-19hT2,T4,T6
22/07/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
 17/07/2017
Đăng ký
17h-19hT2,T4,T6
16/07/2017
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
15/07/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
14/07/2017
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
10/07/2017
Đăng ký
1930h-21h30T2,T4,T6
08/07/2017
Đăng ký
1745h-19h30T3,T5,T7
Tháng 6/2017  
29/06/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
28/06/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
27/06/2017
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
25/06/2017
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
24/06/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
22/06/2017
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
19/06/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
17/06/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
16/06/2017
Đăng ký
17h-19hT2,T4,T6
15/06/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
06/06/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
05/06/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
Tháng 5/2017  
3dsmax co ban30/05/2017
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
29/05/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
27/05/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
25/05/2017
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
22/05/2017
Đăng ký
17h-19hT2,T4,T6
3dsmax co ban19/05/2017
Đăng ký
17h-19hT2,T4,T6
18/05/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
16/05/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
15/05/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
15/05/2017
Đăng ký
17h-19hT2,T4,T6
3dsmax co ban09/05/2017
Đăng ký
17h-19hT3,T5,T7
08/05/2017
Đăng ký
19h-21hT2,T4,T6
Vray3dsmax06/05/2017
Đăng ký
19h-21hT3,T5,T7
05/05/2017
Đăng ký
17h-19hT2,T4,T6

Lịch khai giảng VietCG Studio