Lịch khai giảng VietCG Studio -TP HCM

 

Lịch khai giảng VietCG Studio

Khóa họcKhai giảngGiờ họcNgày học
Dưới đây là lịch khai giảng dự kiến của cơ sở, nếu chưa tìm được lịch khai giảng phù hợp với bạn, hãy Đăng ký giờ học bạn mong muốn với chúng tôi
Tháng 03/2018  
02/03/2018
Đăng ký
17h45-19h45T3,T5,T7
15/03/2018
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
12/03/2018
Đăng ký
17h45-19h45T2,T4,T6
12/03/2018
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 01/2018  
19/01/2018
Đăng ký
17h45-19h45T3,T5,T7
15/01/2018
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
16/01/2018
Đăng ký
17h45-19h45T3,T5,T7
20/01/2018
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 12/2017  
19/12/2017
Đăng ký
18h30-20h30T3,T5,T7
21/12/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
18/12/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
29/12/2017
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 11/2017  
12/12/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
27/11/2017
Đăng ký
17h45-19h45T2,T4,t6
28/11/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,t7
21/11/2017
Đăng ký
17h45-19h30T3,T5,T7
Tháng 10/2017  
18/10/2017
Đăng ký
17h30-19h45T3,T5,T7
19/10/2017
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6
18/10/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
18/10/2017
Đăng ký
19h30-21h45T2,T4,t6
18/10/2017
Đăng ký
17h30-19h30T2,T4,T6
21/10/2017
Đăng ký
17h45-19h30T3,T5,T7
18/10/2017
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 9/2017  
18/09/2017
Đăng ký
17h30-19h45T3,T5,T7
19/09/2017
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6
18/09/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
18/09/2017
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,t6
19/09/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
18/09/2017
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6
Tháng 8/2017  
21/08/2017
Đăng ký
19h30-19h45T2,T4,T6
22/08/2017
Đăng ký
17h45-19h30T3,T5,T7
14/08/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
22/08/2017
Đăng ký
9h30-11h30T3,T5,T7
17/08/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
17/08/2017
Đăng ký
17h45-19h30T3,T5,T7
Tháng 7/2017  
28/07/2017
Đăng ký
19h30-19h45T2,T4,T6
10/07/2017
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6
25/07/2017
Đăng ký
19h30-21h30T3,T5,T7
10/07/2017
Đăng ký
19h30-21h30T2,T4,T6
14/07/2017
Đăng ký
17h45-19h30T2,T4,T6

Lịch khai giảng VietCG Studio