Lonely winter !

Lê Diễm Hương
Date: 2014
Soft: 3dsmax, vray, photoshop
Tác phẩm đạt giải nhất 4pixos Studio – 2014 New Year Rendering Competition

g2