Nguyen Minh Thuan

Tròn đúng một tháng học tập ở trung tâm vietcg.cũng như 1 cái duyên để em gặp được một người cùng tên rất giỏi và năng động.học hỏi được rất nhiều điều từ chuyên môn cho tới những câu truyện a trải nghiệm.từ lúc a nhắn tin fb là cùng tên vs e và giảng dạy khóa cad tới ,em gặp rất ít người cùng tên vs mình nhưng a là người e luôn cảm thấy nể trọng và a rất giỏi,e cảm nhận dk cũng có 1 vài điều giống anh ngay từ buổi khai giảng.nhưng chắc e ko năng động và giỏi dk như a.Một khóa cad rất kỉ luật và nghiêm túc trong thái độ làm việc và cách tổ chức tương tác giữa các học viên do a đặt ra là điều khác biệt lớn nhất trong các khóa học khác.Rất may mắn được quen biết anh.Em cảm ơn anh thuận!