Nguyễn Thiện Lộc

Sau khi kết thúc khóa học, tôi nhận thấy trung tâm VIETCG là nơi đào tạo chuyên nghiệp, kiến thức được truyền đạt cô đọng , dễ hiểu, ngoài ra tôi còn nhận được nhiều kinh nghiệm hơn khi được học trong môi trường làm việc thực sự, nó mang lại cho tôi lượng kiến thức nhiều hơn những gì mình mong đợi. Nó có thể là một bước đà tạo sự nhảy vọt trong con đường phía trước của các bạn, bên cạnh ấy chúng tôi còn được hỗ trợ thực hành một cách rất bài bản ,xuyên suốt quá trình học tập và cũng như làm việc sau này. Tôi tin vào giá trị của khóa học mà VIETCG mang lại cho tôi cũng như các bạn. Hãy tham gia ngay khi các bạn có cơ hội để được học và làm việc trong một môi trường tốt nhất…