Nguyễn Văn Hạnh

“Điều ấn tượng nhất là các giảng viên thân thiện,nhất là A Tuấn và Đức Béo.

Nhiệt tình trong việc đào tạo, không chỉ là trong khóa học mà sau khóa học mọi học viên được giải đáp khi có thắc mắc.

Đặc biệt ấn tượng với các Workshop của nhóm Sketchup”