Nguyễn Việt Dũng

” Sau khi 1 số khóa học ở VietCG, mình cảm thấy hệ thống giào trình dạy học của VietCG được xây dựng 1 cách khoa học và hiệu quả, giúp học viên có thể tiếp thu 1 cách nhanh chóng và chất lượng.. Các giảng viên ở trung tâm như anh Tuấn, anh Giang, anh Đức đều vô cùng thân thiện, nhiệt tình giúp đỡ học viên không chỉ trong quá trình học tập ở trung tâm mà còn cả sau khi hoàn thành khóa học. Và 1 điểm cũng rất ấn tượng là các buổi workshop của trung tâm. VietCG thực sự là 1 trung tâm đáng tin cậy để bạn có thể tiếp thu nhanh và hiệu quả các khóa học về CAD, 3D và Vray. “