Revit Architect

revit-architect

Một khóa duy nhất để trở thành chuyên nghiệp !

\r\n

Tại sao bạn nên tham dự khoá học :

\r\n• Mô hình thông tin xây dựng (BIM) nói chung và REVIT nói riêng đang dần trở thành xu thế,\r\n\r\nhướng phát triển của các công ty xây dựng, kiến trúc trên quy mô toàn cầu.\r\n\r\n• Revit giúp chúng ta lên ý tưởng Concept, triển khai bản vẽ, trình bày hồ sơ một cách nhanh\r\n\r\nchóng, chính xác . Giúp chúng ta tiết kiệm thời gian, nhẹ đầu, và chuyên nghiệp hóa quá trình thiết kế, kết\r\n\r\nnối dễ dàng với các bộ môn khác. Theo nhà sản xuất Autodesk, Revit có thể tăng tới 40% tốc độ hoàn thiện hồ sơ.\r\n\r\n• Hiểu được nhu cầu và tầm quan trọng của vấn đề, VietCG tổ chức một khoá học cung cấp cho\r\n\r\nbạn những hiểu biết cơ bản về phần mềm, nắm chắc các công cụ dựng hình, cách thể hiện triển khai Hồ\r\n\r\nsơ kỹ thuật thi công, trình bày bản vẽ Thiết kế Kiến Trúc.\r\n

Lợi ích của khoá học :

\r\n• Hiểu rõ cách thức làm việc, tư duy của phần mềm Revit.\r\n\r\n• Nắm đầy đủ các công cụ căn bản trong Revit.\r\n\r\n• Cách thức ứng dụng Revit trong việc thể hiện nhanh đồ án kiến trúc sinh viên một cách khoa\r\n\r\nhọc, nhanh nhất.\r\n\r\n• Triển khai hồ sơ các công trình kiến trúc một cách chuyện nghiệp, đáp ứng các yêu cầu cao nhất\r\n\r\ncủa các công ty tư vấn thiết kế kiến trúc hàng đầu, điều mà ít có trung tâm đào tạo nào hiện thực được.\r\n\r\n• Ngoài ra sau khi kết thúc khoá học Học viên được cung cấp, hỗ trợ thông tin, tài liệu,thư viện, hồ\r\n\r\nsơ bản vẽ thiết kế, …\r\n

Ai nên tham dự khoá học :

\r\n• Các bạn sinh viên, sinh viên mới ra trường, các KTS đã đi làm.\r\n\r\n• Một số bạn yêu thích đam mê với Thiết kế nhưng chưa được đào tạo nhưng có khả năng thẩm\r\n\r\nmỹ, sáng tạo và sử dụng được một số phần mềm đồ hoạ…\r\n

Giảng viên: Nguyễn Công Việt

\r\nvietrevit

revit-1\r\n\r\n \r\n\r\nrevit-2 revit-3 revit-4\r\n\r\n \r\n\r\n