Vũ Huy Hiển

Không có gì nhiều để mà nói :3
Một trung tâm tốt :3 + Những giảng viên nhiệt tìm tận tâm :3
Một kỉ niệm đẹp :3