[3D SCENE DOWLOAD] Tác giả Nguyễn Ngọc Tùng

[3D SCENE DOWLOAD] Tác giả Nguyễn Ngọc Tùng

Chia sẻ với mọi người căn hộ mình cộng tác thiết kế tại dự án Chung cư Mipec Long Biên.

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tùng

Software: 3DSMAX – Vray – Corona

Link tải: Mời bạn đăng nhập để nhận link download

Nguồn: Cộng đồng VietCG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Chuyển đến thanh công cụ