Kiến thức chuyên môn

VẤN ĐỀ #01: ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN (ASTN) – Part 2-

VẤN ĐỀ #01: ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN (ASTN) – Part 2-

1.NẮNG GIỮA NGÀY Đây chính là lúc em Mặt Trời ở vị trí cao nhất trên Bầu Trời, chính vì vậy đây là lúc em ý có đặc điểm: • MÀU TRẮNG NHẤT • CƯỜNG ĐỘ MẠNH NHẤT, dẫn đến: • MÀU SẮC MỌI VẬT CÓ XU HƯỚNG BỊ BẠC HƠN (Giảm saturation) • TƯƠNG PHẢN (Độ chênh giữa vùng sáng-tối) CAO • BÓNG ĐỔ THƯỜNG RẤT TỐI ... »

Chuyển đến thanh công cụ