Giải trí

VÉ XEM PHIM (CGV TICKET)
VÉ XEM PHIM (CGV TICKET)
Points đổi thưởng:150

(Tại cụm rạp CGV trên toàn quốc)

DECOR TRANG TRÍ (1)

SÁCH DECOR
SÁCH DECOR
Points đổi thưởng: 100

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)

EAMES HOUSE BIRD
EAMES HOUSE BIRD
Points đổi thưởng: 400

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)

TƯỢNG KAWS
TƯỢNG KAWS
Points đổi thưởng:400

Phần quà được lựa chọn random <mẫu và màu sắc>

CHÓ BÓNG
CHÓ BÓNG
Points đổi thưởng: 350

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)

DECOR TRANG TRÍ (2)

BỘ 3 DỨA DECOR
BỘ 3 DỨA DECOR
Points đổi thưởng: 550

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)

TƯỢNG MẶT NẠ CÂM LẶNG
TƯỢNG MẶT NẠ CÂM LẶNG
Points đổi thưởng: 600

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)

TƯỢNG HANDSIGN
TƯỢNG HANDSIGN
Points đổi thưởng: 550

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)

TƯỢNG SƯ TỬ
TƯỢNG SƯ TỬ
Points đổi thưởng: 600

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)

TƯỢNG ĐẦU NGỰA
TƯỢNG ĐẦU NGỰA
Points đổi thưởng: 650

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)

DECOR TRANG TRÍ (3)

HƯƠU SỪNG TẤM ANH ĐÀO
HƯƠU SỪNG TẤM ANH ĐÀO
Points đổi thưởng: 6000

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)

LOA CHẶN SÁCH
LOA CHẶN SÁCH
Points đổi thưởng: 1350

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)

TƯỢNG NAI ĐỒNG
TƯỢNG NAI ĐỒNG
Points đổi thưởng: 3100

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)

TƯỢNG BỘ 3 VŨ CÔNG
TƯỢNG BỘ 3 VŨ CÔNG
Points đổi thưởng: 4800

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)

VÒNG XOẮN NỐT NHẠC
VÒNG XOẮN NỐT NHẠC
Points đổi thưởng: 1700

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)

DECOR TRANG TRÍ (4)

VÒNG XOẮN ĐẠI DƯƠNG 2
VÒNG XOẮN ĐẠI DƯƠNG 2
Points đổi thưởng: 1500

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)

VÒNG XOẮN HOA
VÒNG XOẮN HOA
Points đổi thưởng: 1500

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)

VÒNG XOẮN ĐẠI DƯƠNG
VÒNG XOẮN ĐẠI DƯƠNG
Points đổi thưởng: 2200

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)

TƯỢNG ĐẦU TRÂU
TƯỢNG ĐẦU TRÂU
Points đổi thưởng: 1150

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)

TƯỢNG CÒ <ĐEN X TRẮNG>
TƯỢNG CÒ <ĐEN X TRẮNG>
Points đổi thưởng: 1700

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC)