Phản Hồi về: MINI CONTEST – “The Story Of Art Deco”

Home Diễn đàn Giải thưởng & Vinh danh Mini contest MINI CONTEST – “The Story Of Art Deco” Phản Hồi về: MINI CONTEST – “The Story Of Art Deco”

#14110
Caadmin
Quản lý

VIETCG MINI CONTEST – “The Story Of Art Deco”
TÁC GIẢ: NGUYỄN VIỆT ANH
————————————————————
Hello mọi người, với tinh thần giao lưu học hỏi là chính giải thưởng tính sau, đây là lần đầu tiên em tham gia minicontest!!
Ý tưởng của em là “𝑩𝒊𝒆̂́𝒏 𝒃𝒐̣̂ 𝒔𝒖̛𝒖 𝒕𝒂̣̂𝒑 đ𝒐̛𝒏 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒄𝒖̉𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒕 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒂̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒂𝒓𝒕 𝒅𝒆𝒄𝒐 𝒕𝒐̂𝒏𝒈 𝒔𝒂̆́𝒄 𝒏𝒐̂̉𝒊 𝒃𝒂̣̂𝒕: 𝒎𝒂̀𝒖 đ𝒐̉ 𝑹𝒐𝒔𝒆𝒘𝒐𝒐𝒅 𝒗𝒂̀ 𝒎𝒂̀𝒖 𝒙𝒂𝒏𝒉 𝑷𝒓𝒖𝒔𝒔𝒊𝒂𝒏”
Em xin gửi bài dự thi mong đóng góp 1 phần nhỏ vào sự phát triển của thương hiệu Việt, model scene được tài trợ bởi thư viện hùng hậu “muốn gì có nấy” của anh @Huy Hiếu Lee 😝
Mong nhận đc sự góp ý của BTC cũng như mọi người trong cộng đồng.
Em xin cảm ơn ❤
Link bài dự thi: https://www.facebook.com/groups/vietcg/permalink/5716180141757235/
#minicontestMant #vietcg_mini_contest

 

Chuyển đến thanh công cụ