[Tổng hợp] CÔNG THỨC TÍNH TOÁN TRONG REVIT

Home Diễn đàn Phần mềm Revit [Tổng hợp] CÔNG THỨC TÍNH TOÁN TRONG REVIT

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #14039
   Caadmin
   Quản lý

   CÔNG THỨC TÍNH TOÁN TRONG REVIT
   Chúng ta thường xuyên sử dụng công thức tính toán trong Revit phục vụ phần thiết kế tham số, thống kê khối lượng và quản lý mô hình BIM…Do vậy việc làm chủ phần công thức này là rất quan trọng, sau đây tôi sẽ liệt kê một số phần mà các kỹ sư, kiến trúc sư hay dùng:
   1. Phép tính mũ
   Y=X^Y

   2. Phép tính với π
   A=pi() * (Radius * 2)

   B=pi() * Diameter

   C=pi() * Radius ^ 2

   3. Phép tính căn bậc hai
   A= sqrt(999)
   B= sqrt(Width)
   C= sqrt(Width + Height)

   4. Phép tính Yes/No
   Checked = 1 < 2 Unchecked = 1 > 2

   5. Biểu thức điều kiện
   IF (<điều kiện>, <kết quả nếu đúng>, <kết quả nếu sai>)

   Một số phép toán: < > = / AND OR NOT

   Một vài ví dụ:

   IF (Length < 900, , )

   IF (Length < 900, “Opening too narrow”, “Opening OK”)

   IF ( AND (x = 1 , y = 2), , )

   IF ( Length < 500 , 100 , IF ( Length < 750 , 200 , IF ( Length < 1000 , 300 , 400 ) ) ) Calc = if(Length A > Length B, Length A, Length B)

   Return Length = if(Calc > Length C, Calc, Length C)

   Return Length = if(A > D, if(A > C, if(A > B, A, B), if(B > C, B, C)), if(B > D, if(B > C, B, C), if(C > D, C, D)))

   6. Biểu thức làm tròn
   Round(x): làm tròn mức 0.5

   Round ( 23.5) = 24
   Round ( 23.6) = 24
   Round (-23.4) = -23
   Round (-23.5) = -23

   Rounddown(x): làm tròn xuống

   rounddown ( 23.9) = 23
   rounddown (-23.0) = -23
   rounddown (-23.5) = -24
   rounddown (-23.9) = -24

   Roundup(x): làm tròn lên

   roundup ( 23.5) = 24
   roundup ( 23.9) = 24
   roundup (-23.0) = -23
   roundup (-23.5) = -23

   Nguồn sưu tầm

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.
Chuyển đến thanh công cụ