[Tổng hợp] Phím tắt trong PTS CS6 Portable

Home Diễn đàn Phần mềm Photoshop [Tổng hợp] Phím tắt trong PTS CS6 Portable

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #13818
   Caadmin
   Quản lý

   Gửi tới mọi người danh sách tổng hợp phìm tắt trong Photoshop phiên bản CS6, hi vọng sẽ giúp ích phần nào trong quá trình làm việc.

   1. Nhóm phím tắt hệ thống FILE trong Photoshop
   CTRL + N (New): Tạo File mới
   CTRL + O (Open): Mở file
   CTRL + ALT + O (Open As): Mở file từ Adobe Bridge
   CTRL + W (Close): Đóng File
   CTRL + S (Save): Lưu file
   CTRL + SHIFT + S (Save As): Lưu ra các dạng khác
   CTRL + ALT + S (Save a Copy): Lưu thêm 1 bản copy
   CTRL + P (Print): In ảnh

   2. Nhóm phím tắt F trong Photoshop
   F1: Mở trình giúp đỡ
   F2: Cut
   F3: Copy
   F4: Paste
   F5: Mở Pallete Brush
   F6: Mở Pallete màu
   F7: Mở Pallete Layer
   F8: Mở Pallete Info
   F9: Mở Pallete Action

   3. Nhóm lệnh thao tác với Layer trong Photoshop
   CTRL + SHIFT + N: Tạo Layer mới
   CTRL + J: Nhân đôi Layer
   CTRL + SHIFT + J: Cắt Layer
   CTRL + G: Tạo nhóm Layer
   CTRL + SHIFT + G: Bỏ nhóm Layer
   CTRL + SHIFT + ]: Chuyển Layer lên trên cùng
   CTRL + ]: Chuyển Layer lên trên
   CTRL + [: Chuyển Layer xuống dưới
   CTRL + SHIFT + [: Chuyển Layer xuống dưới cùng
   CTRL + E: Ghép các Layer được chọn
   CTRL + SHIFT + E: Ghép tất cả các Layer

   4. Các lệnh chọn SELECT trong Photoshop
   CTRL + A: Chọn tất cả
   CTRL + D: Bỏ vùng chọn
   CTRL + SHIFT + D: Chọn lại vùng chọn
   CTRL + SHIFT + I: Nghịch đảo vùng chọn
   CTRL + ALT + D: Mờ biên vùng chọn
   CTRL + F: Lặp lại Filter cuối cùng
   CTRL + SHIFT + F: Chỉnh Opacity Brush

   Còn tiếp….

   Nguồn Sưu Tầm

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.
Chuyển đến thanh công cụ