[Tổng hợp] Phím tắt trong PTS CS6 Portable (Tiếp)

Home Diễn đàn Phần mềm Photoshop [Tổng hợp] Phím tắt trong PTS CS6 Portable (Tiếp)

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #13827
   Caadmin
   Quản lý

   Tiếp tục chia sẻ danh sách phím tắt cơ bản sử dụng trong PTS CS6 Portable.
   Hi vọng sẽ giúp ích trong quá trình làm việc.

   5. Các phím tắt với nhóm IMAGE
   CTRL + L: Bảng Levels
   CTRL + SHIFT + L: Tự động chỉnh Levels
   CTRL + ALT + SHIFT + L: Tự động chỉnh Contrast
   CTRL + M: Bảng Curves
   CTRL + B: Bảng Color Blance
   CTRL + U: Bảng Hue/Saturation
   CTRL + SHIFT + U: Bảng Desaturate
   CTRL + I: Bảng Invert

   6. Cách lệnh tắt với nhóm lệnh EDIT
   [: Phóng to nét bút
   ]: Thu nhỏ nét bút
   CTRL + Z: Trở lại bước vừa làm
   CTRL + ALT + Z: Trở lại nhiều bước
   CTRL + X: Cắt
   CTRL + C: Copy
   CTRL + SHIFT + C: Copy Merged
   CTRL + V: Paste
   CTRL + SHIFT + CTRL + V: Paste chồng lên
   CTRL + T: Xoay hình / Chỉnh ti lệ
   CTRL + SHIFT + T: Làm lại bước Free Transform

   7. Nhóm phím tắt công cụ -Toolbar
   V: Di chuyển
   M: Tạo vùng chọn
   L: Tạo vùng chọn tự do
   W: Tạo vùng chọn theo màu
   C: Cắt hình
   I: Chấm màu . Thước kẻ
   J: Chấm sửa chỗ chưa hoàn chỉnh
   B: Nét bút
   S: Lấy mẫu từ 1 ảnh
   Y: Gọi lại thông số cũ của ảnh
   E: Tẩy
   G: Đổ màu/Đổ màu chuyển
   . : Mô tả hiện tường miết tay
   O: Làm tối ảnh
   P: Tạo đường path . vector
   T: Viết chữ
   A: Chọn đường Path . Vector
   U: Vẽ các hình cơ bản
   H: Hand Tool
   Z: Phóng to / nhỏ hình
   D: Quay về màu cơ bản ban đầu
   X: Foreground
   &: Đổi màu trên bảng màu

   8. Nhóm phím tắt VIEW
   CTRL + Y: Xem màu CMYK
   CTRL + SHIFT + Y: Xem gam màu ngoài hệ CMYK
   CTRL + +: Phóng to
   CTRL + –: Thu nhỏ
   CTRL + 0: Xem hình tràn màn hình
   CTRL + SHIFT + H: Ẩn các đường Path
   CTRL + R: Hiện thước
   CTRL + ; Ẩn Guides
   CTRL + SHIFT + ; Nhẩy bằng Guides
   CTRL + ALT + ; Khoá Guides
   CTRL + “ Hiện lưới
   CTRL + SHIFT + ‘ Nhẩy bằng lưới

   Nguồn Sưu tầm

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.
Chuyển đến thanh công cụ