[Tổng Hợp] Tất cả lệnh cơ bản nhất trong AutoCAD (Part 1)

Home Diễn đàn Phần mềm AutoCad [Tổng Hợp] Tất cả lệnh cơ bản nhất trong AutoCAD (Part 1)

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #13859
   Caadmin
   Quản lý


   Gửi tới mọi người tổng hợp các lênh cơ bản nhất trong AutoCAD, hi vọng sẽ giúp ích cho mọi người trong công việc
   3
   1. 3A ­- 3DARRAY: Sao chép thành dãy trong 3D
   2. 3DO – ­3DORBIT: Xoay đối tượng trong không gian 3D
   3. 3F – 3DFACE: Tạo mặt 3D
   4. 3P ­- 3DPOLY: Vẽ đường PLine không gian 3 chiều

   A
   5. A ­- ARC: Vẽ cung tròn
   6. AA -­ AREA: Tính diện tích và chu vi 1
   7. AL ­- ALIGN: Di chuyển, xoay, scale
   8. AR -­ ARRAY: Sao chép đối tượng thành dãy trong 2D
   9. ATT -­ ATTDEF: Định nghĩa thuộc tính
   10. ATE ­- ATTEDIT: Hiệu chỉnh thuộc tính của Block

   B
   11. B ­- BLOCK :Tạo Block
   12. BO -­ BOUNDARY: Tạo đa tuyến kín
   13. BR ­- BREAK: Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn

   C
   14. C ­- CIRCLE: Vẽ đường tròn
   15. CH -­ PROPERTIES: Hiệu chỉnh tính chất của đối tượng
   16. CHA -­ ChaMFER: Vát mép các cạnh
   17. CO, CP -­ COPY: Sao chép đối tượng

   D
   18. D -­ DIMSTYLE: Tạo kiểu kích thước
   19. DAL ­- DIMALIGNED: Ghi kích thước xiên
   20. DAN ­- DIMANGULAR: Ghi kích thước góc
   21. DBA -­ DIMBASELINE: Ghi kích thước song song
   22. DCO ­- DIMCONTINUE: Ghi kích thước nối tiếp
   23. DDI ­- DIMDIAMETER: Ghi kích thước đường kính
   24. DED ­- DIMEDIT: Chỉnh sửa kích thước
   25. DI ­- DIST: Đo khoảng cách và góc giữa 2 điểm
   26. DIV -­ DIVIDE: Chia đối tượng thành các phần bằng nhau
   27. DLI ­- DIMLINEAR: Ghi kích thước thẳng đứng hay nằm ngang
   28. DO ­- DONUT: Vẽ hình vành khăn
   29. DOR -­ DIMORDINATE: Tọa độ điểm
   30. DRA ­- DIMRADIU: Ghi kích thước bán kính
   31. DT ­- DTEXT: Ghi văn bản

   E
   32. E ­- ERASE: Xoá đối tượng
   33. ED -­ DDEDIT: Hiệu chỉnh kích thước
   34. EL ­- ELLIPSE: Vẽ elip
   35. EX ­- EXTEND: Kéo dài đối tượng
   36. EXIT -­ QUIT: Thoát khỏi chương trình
   37. EXT ­- EXTRUDE: Tạo khối từ hình 2D F
   38. F ­- FILLET: Tạo góc lượn/ Bo tròn góc
   39. FI -­ FILTER: Chọn lọc đối tượng theo thuộc tính

   H
   40. H -­ BHATCH: Vẽ mặt cắt
   41. H -­ HATCH: Vẽ mặt cắt
   42. HE -­ HATCHEDIT: Hiệu chỉnh mặt cắt
   43. HI -­ HIDE: Tạo lại mô hình 3D với các đường bị khuất

   I
   44. I -­ INSERT: Chèn khối
   45. I – ­INSERT: Chỉnh sửa khối được chèn
   46. IN ­- INTERSECT: Tạo ra phần giao của 2 đối tượng

   Còn tiếp….
   Nguồn: Sưu tầm

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.
Chuyển đến thanh công cụ