[Tổng Hợp] Tất cả lệnh cơ bản nhất trong AutoCAD (Part 2)

Home Diễn đàn Phần mềm AutoCad [Tổng Hợp] Tất cả lệnh cơ bản nhất trong AutoCAD (Part 2)

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #13860
   Caadmin
   Quản lý

   Tiếp tục gửi tới mọi người tổng hợp các lệnh cơ bản còn lại trong AutoCAD

   L
   47. L­ – LINE: Vẽ đường thẳng
   48. LA ­- LAYER: Tạo lớp và các thuộc tính
   49. LA -­ LAYER: Hiệu chỉnh thuộc tính của layer
   50. LE ­- LEADER: Tạo đường dẫn chú thích
   51. LEN -­ LENGTHEN: Kéo dài/ thu ngắn đối tượng với chiều dài cho trước
   52. LW ­- LWEIGHT: Khai báo hay thay đổi chiều dày nét vẽ
   53. LO – LAYOUT: Tạo layout
   54. LT -­ LINETYPE: Hiển thị hộp thoại tạo và xác lập các kiểu đường
   55. LTS ­- LTSCALE: Xác lập tỉ lệ đường nét

   M
   56. M ­- MOVE: Di chuyển đối tượng được chọn
   57. MA -­ MATCHPROP: Sao chép các thuộc tính từ 1 đối tượng này sang 1 hay nhiều đối t­ượng khác
   58. MI ­- MIRROR: Lấy đối xứng quanh 1 trục
   59. ML -­ MLINE: Tạo ra các đường song song
   60. MO – PROPERTIES: Hiệu chỉnh các thuộc tính
   61. MS – MSPACE: Chuyển từ không gian giấy sang không gian mô hình
   62. MT – MTEXT: Tạo ra 1 đoạn văn bản
   63. MV – MVIEW: Tạo ra cửa sổ động

   O
   64. O – OFFSET: Sao chép song song

   P
   65. P – PAN: Di chuyển cả bản vẽ
   66. P – PAN: Di chuyển cả bản vẽ từ điểm 1 sang điểm thứ 2
   67. PE – PEDIT: Chỉnh sửa các đa tuyến
   68. PL – PLINE: Vẽ đa tuyến
   69. PO – POINT: Vẽ điểm
   70. POL – POLYGON: Vẽ đa giác đều khép kín
   71. PS – PSPACE: Chuyển từ không gian mô hình sang không gian giấy

   R
   72. R – REDRAW: Làm tươi lại màn hình
   73. REC – RECTANGLE: Vẽ hình chữ nhật
   74. REG­ – REGION: Tạo miền
   75. REV -­ REVOLVE: Tạo khối 3D tròn xoay
   76. RO ­- ROTATE: Xoay các đối tượng được chọn xung quanh 1 điểm
   77. RR – RENDER: Hiển thị vật liệu, cây cảnh, đèn,… đối tượng

   S
   78. S -­ StrETCH: Kéo dài/ thu ngắn/ tập hợp đối tượng
   79. SC -­ SCALE: Phóng to, thu nhỏ theo tỷ lệ
   80. SHA -­ SHADE: Tô bóng đối tượng 3D
   81. SL -­ SLICE: Cắt khối 3D
   82. SO -­ SOLID: Tạo ra các đa tuyến bố thể được tô đầy
   83. SPL ­- SPLINE: Vẽ đường cong bất kỳ
   84. SPE -­ SPLINEDIT: Hiệu chỉnh spline
   85. ST -­ STYLE: Tạo các kiểu ghi văn bản
   86. SU -­ SUBTRACT: Phép trừ khối

   T
   87. T – MTEXT: Tạo ra 1 đoạn văn bản
   88. TH -­ THICKNESS: Tạo độ dày cho đối tượng
   89. TOR ­- TORUS: Vẽ Xuyến
   90. TR ­- TRIM: Cắt xén đối tượng

   U
   91. UN ­- UNITS: Định đơn vị bản vẽ
   92. UNI -­ UNION: Phép cộng khối

   V
   93. VP -­ DDVPOINT: Xác lập hướng xem 3 chiều

   W
   94. WE ­ WEDGE: Vẽ hình nêm/chêm

   X
   95. X­ – EXPLODE: Phân rã đối tượng
   96. XR – XREF: Tham chiếu ngoại vào các File bản vẽ

   Z
   97. Z – ZOOM: Phóng to,­ Thu nhỏ

   Để tạo ra phím tắt cho 1 lệnh cad nào đó ta thực hiện như sau:
   Vào menu Tool chọn Customize Edit program parameters (tới đây thì các bạn cũng sẽ thấy danh sách lệnh tắt).

   VD: Lệnh COPY: lệnh tắt là CO/CP bây giờ muốn đổi chữ khác: OC/PC chẳng hạn (lưu ý là không được trùng với các lệnh đã có)­ thì tìm dòng lệnh COPY trong danh sách ­ xóa CO/CP­ thay bằng OP/PC sau đó Save ở dòng lệnh Command: gõ lệnh REINIT ­CHỌN pgp FILE ­OK

   Lúc này bạn gõ OC/PC là lệnh copy.

   Nguồn Sưu Tầm

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.
Chuyển đến thanh công cụ