[Interior Design History] số 02

[Interior Design History]
Để anh chị em tiện theo dõi thì dòng thời gian (thời kỳ) của nội thất được chia theo những mốc phổ biến sau:
+ Nội thất cổ đại trước công nguyên 4000-1600 sau công nguyên.
+ Thế kỷ 17
+ Thế kỷ 18
+ Thế kỷ 19
+ Arts and crafts 1880-1920
+ Art Nouveau 1880-1915
+ Art deco 1919-1940
+ Modernism 1925-1945
+ Mid-century Modern 1945-1970
+ PostModern và Contemporary 1970 đến nay.
Trong mỗi thời kỳ này có rất nhiều phong cách nội thất khác nhau. Chúng được sinh ra, được làm mới và cả được tái hiện. Câu chuyện về đồ nội thất gắn liền mật thiết với câu chuyện về nền văn minh của chúng ta. Từ những chiếc giường La Mã đến ghế bành Louis XV, từ bàn làm việc Tân Cổ Điển đến tủ lưu trữ Hậu Hiện Đại, đồ nội thất mà mọi người sử dụng trong nhà luôn phản ánh nguyện vọng, thời trang và công nghệ của thời đại.
Chia sẻ từ tác giả Lê Anh Tuấn (VietCG Founder)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Chuyển đến thanh công cụ