[KIẾN THỨC TỔNG HỢP]

Gửi tới mọi người hình ảnh tổng hợp các kích thước của vật dụng nội thất, hi vọng sẽ giúp cho anh chị em trong quá trình làm việc nhé.
Nguồn sưu tầm: Arch2O

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Chuyển đến thanh công cụ