[3D SCENE DOWLOAD] Tác giả Đàm Quang Trung

03/01/2021

Xin chia sẻ mọi người 1 file job scene 3D .

Tác Giả : Đàm Quang Trung

Sofware: 3DSmax 2018, Corona 7

Link tải : https://www.fshare.vn/file/Q1NYIE7IOO2X

Nguồn: Cộng đồng VietCG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin Liên Quan

HƯƠU SỪNG TẤM ANH ĐÀO

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

LOA CHẶN SÁCH

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

BỘ 3 DỨA DECOR

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

SÁCH DECOR

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

TƯỢNG MẶT NẠ CÂM LẶNG

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

TƯỢNG NAI ĐỒNG

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm