[3D SCENE DOWLOAD] Tác giả Giang Lu

[3D SCENE DOWLOAD] Tác giả Giang Lu

Cuối năm ko thiết tha làm việc, gửi tặng ace tầng 1 con homestay tại Three Because, vẽ khá đơn giản đa phần gắp đồ và sắp xếp cho hợp mắt khách hàng.

Tác giả : Giang Lu

Software : 3DSMax 2016, corona 5.0

Link tải: Mời bạn đăng nhập để nhận link download

Nguồn: Group BedemacSD

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Chuyển đến thanh công cụ