[3Dscene] từ Đức Nguyễn

[3Dscene] từ Đức Nguyễn


Lời tác giả Đức Nguyễn:
“E có file nho nhỏ hàng CTV tặng mọi người!!! CTV tặng mọi người!!!
Chúc mọi người đầu tuần hăng say làm việc nhé ?
—————————————————————–
File này do có chỉnh sửa 1 chút nên có mấy thứ khác nhưng hi vọng có ích cho mọi người bốc vác ?
——————————————————————
Mọi người xem thêm sản phẩm của bên e ở đây nhé

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Chuyển đến thanh công cụ