CÔNG TRÌNH THỰC TẾ – THE ZAU HOUSE

Chia sẻ tới mọi người hình ảnh công trình đầu năm The Zau House
Diện tích: 250m2
Vị trí: Long Biên – Hà Nội
Designed by Zeit
Tác giả Nguyễn Đức Hoà
Link Behance+Download: https://www.behance.net/gallery/192428555/THE-ZAU-HOUSE
========
Bài viết được đăng tại Cộng đồng VietCG
Hãy tham gia cộng đồng để có nhiều thông tin hữu ích hơn.
Link Bài viết: https://www.facebook.com/groups/vietcg/posts/24906387092309919/
NGUỒN: CỘNG ĐỒNG VIETCG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Chuyển đến thanh công cụ