CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ – WABISABI STYLE

[CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ]
Hình ảnh thực tế công trình theo phong cách Wabisabi.
Được thiết kế & thi công bởi đơn vị Kẻ Vẽ.
Chụp ảnh: Cao Hoà
========
Bài viết được đăng tại Cộng đồng VietCG
Hãy tham gia cộng đồng để có nhiều thông tin hữu ích hơn.
NGUỒN: CỘNG ĐỒNG VIETCG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Chuyển đến thanh công cụ