Giải Designer Esport Liên Minh Huyền Thoại

Giải Designer Esport Liên Minh Huyền Thoại

Mời bạn đăng nhập để nhận link download
Giải khởi động Esport Liên Minh Huyền Thoại dành cho cộng đồng thiết kế.

Đơn vị tổ chức: VietCG – Dplus
Các đội tham dự: VietCG – Dplus – Homey – My Home
Kết quả:
– Đội vô địch: My Home
– Đội nhì: VietCG
– Đồng giải ba: Dplus – Homey


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Chuyển đến thanh công cụ