Hội thảo xu hướng mới trong diễn họa 3D

22/12/2016

Đơn vị tổ chức: VietCG Team
Đơn vị tài trợ: Leadtek Đài Loan
Đơn vị hợp tác: Đại học Xây Dựng Hà Nội
Thời gian : 22/12/2016
Địa điểm: Hội trường G3 ĐHXD Hà Nội

Tin Liên Quan

HƯƠU SỪNG TẤM ANH ĐÀO

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

LOA CHẶN SÁCH

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

BỘ 3 DỨA DECOR

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

SÁCH DECOR

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

TƯỢNG MẶT NẠ CÂM LẶNG

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

TƯỢNG NAI ĐỒNG

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm