Sách Spec Go Green International Awards 2018

Sách Spec Go Green International Awards 2018

Sách Spec Go Green International Awards 2018 lần đầu tiên được chia thành 02 phiên bản: cho hạng mục KTS Trẻ và hạng mục Sinh viên, với 185 đồ án được trình bày, 02 cuốn sách thực sự là một nguồn tham khảo hấp dẫn.
Trình bày hiện đại, tối thiểu, tôn trọng đồ án dự thi, 02 cuốn sách như lời cảm ơn gửi tới những KTS và Sinh viên dự giải từ Ban tổ chức và nhà tài trợ Spec

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời và thiên nhiên

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.

Link đăng kí nhận sách: Mời bạn đăng nhập để nhận link download

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Chuyển đến thanh công cụ