[3D SCENE DOWLOAD] Tác giả Việt Hoàng

21/01/2021
lâu lắm mới đăng bài góp vui với mọi người một scene phong cách Industrial

Tác giả: Việt Hoàng

Software: 3DSMAX – Vray – Corona

Link tải:  https://drive.google.com/file/d/1Q0LWldihciCdKtikGHx-cTbnSt3-d2s5/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/17IpDn9gQfb2JEwIvPeipeTytdktd2GBF/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1NSqdSkwac5OXZYXcYXN_wu7zdCX6FTR7/view?usp=sharing

Nguồn: Cộng đồng VietCG

Tin Liên Quan

HƯƠU SỪNG TẤM ANH ĐÀO

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

LOA CHẶN SÁCH

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

BỘ 3 DỨA DECOR

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

SÁCH DECOR

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

TƯỢNG MẶT NẠ CÂM LẶNG

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm

TƯỢNG NAI ĐỒNG

(Nhận quà trực tiếp tại 100 LÒ ĐÚC) … Đọc Thêm