CHÍNH THỨC MỞ CỔNG ĐĂNG KÍ DỰ THI “AN CƯỜNG INTERIOR DESIGN AWARD 2021”

Với tổng giải thưởng vô cùng hấp dẫn lên đến 500,000,000 VNĐ, vòng sơ khảo An Cường Interior Design Award 2021 đã chính thức mở cổng đăng ký dự thi.

Thí sinh nộp bài dự thi bản mềm từ 1/7/2021 đến hết 20/8/2021 (thí sinh nộp file bản mềm hình thức online).

Chấm sơ khảo: 21/8/2021 – 31/8/2021.

Công bố kết quả 20 bài xuất sắc nhất của các khu vực: 3/9/2021.

Các bài dự thi vào vòng bán kết sẽ được nhận 3,000,000 VNĐ tiền mặt cho mỗi bài thi.

“Góp nhặt tất cả thứ bạn yêu thích nhất vào không gian nhà ở, bằng tài năng và sự sáng tạo vô hạn ấy, hãy cho chúng tôi thấy những thiết kế nội thất độc quyền mang tên bạn”.

Gặp nhau tại An Cường IDA 2021 bạn nhé!

Thông tin cuộc thi: https://www.ancuong.com/vi/ida/nam-2021.html

Link đăng kí dự thi: https://forms.gle/vyJJzrrNgFUGwvtq7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Chuyển đến thanh công cụ