CÔNG TRÌNH THI CÔNG THỰC TẾ – DREAM HOUSE

Một công trình tâm huyết được thiết kế bởi đơn vị Nhà Của Gió.
“Ngôi nhà nhỏ có tên là Dreamhouse, được xây dựng trên một khu đất lâu đời của gia đình. Trên hiện trạng khu đất có chiếc giếng cổ được truyền lại qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, dù hiện tại nước sinh hoạt đã không còn được lấy từ giếng, chúng mình vẫn quyết định giữ lại chiếc giếng như một phần hữu cơ gắn liền với khu đất, thiết kế ngôi nhà lùi sâu phía sau đất, để giành cho chiếc giếng cổ một vị trí trang trọng, có thể dễ dàng ngắm từ các không gian sinh hoạt chung. Qua đó thể hiện cách đối thoại trân trọng với quá khứ, cội nguồn. Và cũng để câu chuyện trên mảnh đất này được kế tục và viết tiếp bởi các thế hệ sau.”
Tác giả: Nguyễn Minh Thuỷ
Chụp ảnh: Trịnh Hải Long
NGUỒN: CỘNG ĐỒNG VIETCG

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Chuyển đến thanh công cụ